Ditt ansvar vid kris eller samhällsstörning

Lyssna

Det mesta i vårt samhälle fungerar vanligtvis utan störningar, men ibland händer något oväntat. Kommun, myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera samhällskriser. Även om Västerbotten har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt.

Det första du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Vid en samhällskris kommer inte samhällets resurser att räcka till alla och därför prioriteras de som är mest utsatta. De allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid.

Du bör därför planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst tre dygn eller så länge som just dina förutsättningar tillåter.

Därför ska du förbereda dig

Eftersom en allvarlig händelse kan ske snabbt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor. Genom att i förväg skaffa kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har så har du bra förutsättningar för att kunna klara dig vid en samhällskris.

Genom att ha en krislåda hemma med det som fyller dina grundläggande behov av värme, vatten, kommunikation och mat underlättar du för dig själv och din familj. 

Så förbereder du dig

Det bästa sättet att förbereda sig är att ha en så kallad krislåda hemma. Under sidan krislåda kan du läsa mer om hur du skapar din hemberedskap - vad du bör ha hemma. Du får tips och råd om vad du och din familj bör göra samt vilken utrustning som kan vara bra att ha i hemmet i händelse av en samhällskris.

Länk till information om krislådan (intern länk, öppnas i samma fönster)

Planera för att klara dig i minst tre dygn eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. Observera att en större samhällskris inte nödvändigtvis är slut efter tre dygn men det ger dig tid att fundera över situationen för att kunna ta viktiga beslut. Du kan exempelvis utgå ifrån vad som händer vid ett längre strömavbrott.

Ett annat sätt att förbereda sig är att ta reda på vilka risker som finns just där du bor. Vanliga risker som finns i Nordmalings kommun hittar du under sidorna om Risker i kommunen.

Länk till information om risker i kommunen (intern länk, öppnas i samma fönster)

Gör rätt saker vid en samhällskris

  • Sätt på radion och lyssna på P4 för att hålla dig uppdaterad om vad som händer och vad du bör göra.
  • Ta det lugnt. Om du har barn, förklara situationen lugnt för dem.
  • Undvik att ringa myndigheter eller 112 om inte läget är akut.
  • Stanna hemma - om in/bo kvar hemma om inte annan information ges. Ha beredskap för att kunna bo kvar också i primitiva och provisoriska former.
  • Det är viktigt att visa solidaritet - kontakta dina grannar och hjälp varandra med det ni kan avvara i form av utrustning och mat. Hjälp utsatta personer, exempelvis äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

För barn

Länk till informations videon "Om krisen eller kriget kommer - Zillah & Totte" av MSB.

Ytterligare information om hur du förbereder dig

Du hittar mer information om din hemberedskap på vår hemsida. Det finns även ett flertal bra myndighetshemsidor som du kan besöka för att hitta viktig information.

Titta gärna även på filmen "Om krisen kommer" av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Kontaktperson: Lars Kinnunen