Gräsmyr idrottshall

Lyssna

I Gräsmyr skola i Gräsmyr finns en idrottshall för uthyrning utanför skoltid.

Avgifter för uthyrning

Information om taxor för att hyra planen hittar du på sidan Taxor för uthyrning av hallar och planer.

Kontaktperson: Christer Gustafsson