Så ansöker du om marklov

Lyssna

För snabb handläggning är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.

För att ansöka om marklov behöver du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan
  • Ritning där befintlig och planerad markhöjd visas
  • Kontrollplan

I större eller mer komplicerade ärenden kan ytterligare handlingar krävas, till exempel anmälan om kontrollansvarig. Blanketten för anmälan om kontrollansvarig finns till höger på sidan.

Observera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att använda vår e-tjänst Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov.

Kontaktperson: Tony Johansson