Kommunens hjälp till nyanlända

Lyssna

På denna sida kan du läsa mer om vad kommunen gör för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn.

Vad gör kommunen för att hjälpa nyanlända

Kommunen har ansvar för det inledande mottagandet, stöd och vägledning under den första tiden. Kortfattat kan ansvaret sammanfattas:

  • bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • undervisning i Svenska för invandrare (Sfi) och annan vuxenutbildning (individen ska vara skriven i Nordmalings kommun och ha uppehållstillstånd)
  • samhällsorientering – ge kunskap om det svenska samhällslivet och om hur det fungerar
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser från socialtjänsten
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Vuxna

Umeåregionen har tecknat ett avtal om att ta emot 480 nyanlända flyktingar som anvisas av Migrationsverket. För Nordmalings kommun handlar det om 31 nyanlända. Det finns en ambition om att samordna resurser när det gäller mottagandet av nyanlända mellan regionens kommuner. Kommunerna samarbetar också för kompetensutveckling för personal.

Antalet anvisade kan komma att stiga under kommande år beroende på flyktningsituationen i världen. Nordmalings kommun kartlägger för närvarande vilka behov detta leder till i form av bland annat bostäder och platser i skolan.

Länk till Umeåregionens flyktingmottagning

Ensamkommande barn

Nordmalings kommun har ett avtal med Migrationsverket om platser för ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte fyllt 18 år.

Eftersom de är minderåriga, får de boende med dygnetrunt-insatser. Små barn får plats i familjehem. Kommunens socialtjänst har ansvar för ensamkommande barn fram till att de har fyllt 21 år.

Vill du hjälpa till?

Många invånare hör av sig och vill bidra för att hjälpa nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Umeå.

Så hjälper du flyktingar

Kontaktperson: Ann-Sofie Appelblad