Kommunens hjälp till nyanlända

Lyssna

Kommunen samverkar med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket när det gäller flyktingmottagandet. I korthet handlar kommunens ansvar om att se till att nyanlända kommunplacerade med uppehållstillstånd har någonstans att bo och får en bra introduktion till det svenska samhället. Vuxna ska bland annat läsa svenska för invandrare, SFI, och barnen ska gå i skola eller förskola. Kommunen ansvarar också för ensamkommande barns boende, omvårdnad och integration.

 

 

Nordmaling kommuns målsättning är att ta emot totalt 50 nyanlända under 2017. Av dessa är 30 anvisningsbara platser för kommunplacerade flyktingar som har fått uppehållstillstånd.
Det är Länsstyrelsen som beslutar om hur många anvisningsbara platser en kommun ska ha, så kallade kommuntal. Migrationsverket anvisar sedan nyanlända som har rätt till en etableringsplan (med arbetsförberedande insatser) till olika kommuner. Övriga nyanlända är personer som kommer till Nordmaling och bosätter sig på egen hand.
Kommunen ska även ta emot en andel av de ensamkommande asylsökande barnen som kommer till Sverige. Mer information om detta hittar du på Migrationsverkets hemsida

Länk till Umeåregionens flyktingmottagning

 

Så här fungerar Integrationsenheten i Nordmalings kommun


Integrationsenheten   ansvarar för nyanlända flyktingfamiljer och vuxna. De har också en rådande och stödjande funktion för övriga invandrare.Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet samt stöd och vägledning under den första tiden.

 Här följer en sammanfattning av kommunens ansvarsområden:
• bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
• försörjningsstöd under första månaden
• undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
• samhällsorientering (SO)
• skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
• insatser inom det sociala området
• se till att nyanlända tar del av  kommunens verksamheter och service

Du som kommer hit som nyanländ

Får ta del av bland annat en kurs i samhällsorientering, svenskutbildning (SFI) och/eller annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Kommunen och Arbetsförmedlingen har ansvaret för åtgärderna.

 

 

Ensamkommande barn

Nordmalings kommun har ett avtal med Migrationsverket om platser för ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte fyllt 18 år.

Eftersom de är minderåriga, får de boende med dygnetrunt-insatser. Små barn får plats i familjehem. Kommunens socialtjänst har ansvar för ensamkommande barn fram till att de har fyllt 21 år.

Vill du hjälpa till?

Många invånare hör av sig och vill bidra för att hjälpa nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Umeå.

Så hjälper du flyktingar

Kontaktperson: Mike Tekeste