Grundsärskola

Lyssna

Elever som inte kommer att kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning ska få gå i grundsärskolan. I Nordmalings kommun finns grundsärskola för elever i årskurs 1-9.

Elever som inte kommer att  kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning ska få gå i grundsärskolan. För att ett mottagande ska vara möjligt krävs att en utredning bestående av fyra bedömningar görs:

  • en pedagogisk bedömning
  • en psykologisk bedömning
  • en medicinsk bedömning
  • en social bedömning

När skolan gör en utredning ska den ske i samråd med elevens vårdnadshavare.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den utbildning som finns i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som benämns träningsklass eller träningsskola. Den är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskola i Nordmaling

I Nordmalings kommun finns grundsärskola och träningsklass i samma lokaler som Kyrkovallens skola. Vi erbjuder er grundsärskola för elever i årskurs 1-9.

Om du vill veta mer om vad särskola innebär kan du besöka Skolverkets hemsida genom knappen till höger.

Om du har frågor kring särskolan kan du kontakta ansvarig rektor - se formuläret nedan.

 

Kontaktperson: Elisabeth Bäckman