Aktivitetsstöd till allmänna ungdomsföreningar

Lyssna

Föreningar som bedriver verksamhet för unga i åldern 7-25 år har rätt att ansöka om aktivitetsstöd.

Vilka kan ansöka om stödet?

Föreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Nordmalings kommun för åldersgruppen 7-25 år kan ansöka om stödet.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att ha rätt till stödet behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor samt villkor för aktivitetsstöd för allmänna ungdomsföreningar:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för aktivitetsstöd

 • Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
 • Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.

Godkända sammankomster

Bidrag ges till aktiviteter som:

 • har en ledare för aktiviteten. Ledare ska vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år.
 • har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7 - 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
 • pågår i minst 60 minuter.
 • är i linje med föreningens huvudsakliga verksamhet.
 • anordnas av föreningen.

Vem beslutar om stödet?

Utbetalning av aktivitetsstöd kräver inget beslut. Om föreningen uppfyller alla villkor har den rätt till bidrag.

Hur mycket kan föreningen få i stöd?

Föreningen får 10 kr för varje deltagartillfälle vilket innebär 10 kr för varje ungdom för varje aktivitet som uppfyller villkoren.

Hur ansöker vi?

Du rapporterar in dina deltagartillfällen två gånger per år men behöver bara göra ansökan en gång per år. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar.

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Inrapportering av deltagartillfällen sker i kommunens system ApN - aktivitetskort på nätet.

Länk till information om aktivitetskort på nätet

Du ansöker för perioden 1 juli till 31 december senast 31 mars och för perioden 1 januari till 30 juni senast den 25 augusti.

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.

Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

När betalar ni ut stödet?

För perioden 1 januari till 30 juni får du bidraget utbetalt tidigast under augusti månad.

För perioden 1 juli till 31 december får du bidraget utbetalt tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa