Verksamhetsstöd till kulturföreningar

Lyssna

Syftet med verksamhetsstöd till kulturföreningar är att ge fler människor goda förutsättningar att både ta del av och själv vara med och skapa konstnärliga uttryck. Kommunen vill verka för att ge kulturföreningarna i Nordmaling goda förutsättningar för detta.

Vilka kan ansöka om stödet?

Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet i Nordmalings kommun.

Vilka villkor gäller för att få stödet?

För att vara berättigad till verksamhetsstöd behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor för föreningsbidrag och villkoren för verksamhetsstöd.

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för verksamhetsstöd

Föreningens huvudsakliga verksamhet ska ske inom det konstnärliga fältet - genom ord, bild, scen, ton och film.

Vem beslutar om stödet?

Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsstöd för kulturföreningar.

Föreningen ska i efterhand redovisa hur stödet har använts och resultatet av den finansierade satsningen.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Det finns en fast budget för verksamhetsstödet och kommunstyrelsen beslutar hur fördelningen ser ut utifrån föreningens redovisade handlingar.

Hur ansöker jag?

Du ansöker senast 16 september 2018 genom att fylla i vår ansökan digitalt. Har du inte tillgång till dator, finns det en dator vid kommunens reception att låna. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar. 

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver jag?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (via e-tjänst finns på kommunens hemsida)
 • Verksamhetsplan och budget 
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Vad händer om jag ansöker för sent?

För sent inkomna ansökningar behandlas ej.

När får jag mitt bidrag?

Stödet betalas ut senast i början av nästkommande verksamhetsår efter beslut i kommunstyrelsen.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa