Resebidrag

Lyssna

Idrottsföreningar som genomför resor med buss eller tåg till tävling, seriespel eller cup har möjlighet att ansöka om resebidrag.

Vilka kan ansöka om stödet?

Idrottsföreningar som uppfyller kommunens villkor kan få stödet.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att ha rätt till stödet behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor, villkor för aktivitetsstöd för idrottsföreningar samt villkor för resebidrag:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för aktivitetsstöd

 • Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet samt ha statligt godkännande för bidrag till ungdomsverksamhet.
 • Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
 • Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.

För att räknas som stödberättigad medlem gäller:

 • Medlem som är i åldern 7 - 25 år (åldern räknas per kalenderår – fr.o.m. det år deltagaren fyller 7 år t.o.m. det år deltagaren fyller 25 år). För medlem med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
 • Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister.

Villkor för resebidrag

 • Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
 • Stödet beviljas för resor gjorda med tåg eller buss till tävling, seriespel eller cup.
 • Tävlingarna ska vara godkända av riks- eller distriktsförbund
 • Resor med buss ska ske med utbildad busschaufför eller med bussbolag.

Vem beslutar om stödet?

Föreningshandläggare beslutar om resebidrag.

Hur mycket kan föreningen få i stöd?

Kommunen har en fast budget för resebidrag fördelat över årets två terminer. Stödet fördelas procentuellt utifrån föreningarnas utgifter.

Hur ansöker vi?

Du rapporterar in dina resekostnader två gånger per år men behöver bara skicka in ansökan en gång per år. Ansökan är digital. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar.

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Du ansöker för perioden 1 juli till 31 december senast 31 mars och för perioden 1 januari till 30 juni senast den 25 augusti.

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut
 • Sammanställning av redovisade resekostnader
 • Fakturor för resekostnader där det tydligt framgår tävlingsort och resekostnad.

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.

Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

När betalar ni ut stödet?

För perioden 1 januari till 30 juni får du bidraget utbetalt tidigast under augusti månad.

För perioden 1 juli till 31 december får du bidraget utbetalt tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa