Så arbetar kultur för seniorer

Lyssna

Vad är kultur för seniorer?

Varför behövs kultur för seniorer?

Vilka är fördelarna med verksamheten?

Såhär arbetar vi

Vill du vara med?

Dokument

Kontakta oss

Vad är kultur för seniorer?

Våren 2016 beslutade kommunstyrelsen i Nordmaling att göra en särskild satsning riktad till seniorer - Kultur för seniorer - kultur för hälsa. Målet är att erbjuda seniorer meningsfulla aktiviteter. Projektet leds av Eleanor Bodel som har drivit Kultur för seniorer i Umeå sedan 2000-talet och tanken är att det ska bli en permanent verksamhet.

Varför behövs kultur för seniorer?

Genom att metodiskt ge utrymme för kultur i vardagen till kommunens seniorer ser vi framför oss gladare, friskare och mindre ensamma medborgare. Projektet arbetar efter ledorden:

 • Se mig - att bli sedda som individer
 • Hör mig - bli lyssnade på
 • Rör mig - att bli berörda
 • Bekräfta mig - att bli bekräftade

Ledorden beskriver några av människans grundläggande behov och när de uppfylls får det människor att må bra och känna sig  delaktiga i samhället.

Vilka är fördelarna med verksamheten?

Tanken med verksamheten är att skapa förutsättningar för att förlänga den friska delen av livet genom att bryta isolering och ensamhet. Ensamhet är idag ett problem för många seniorer - efter ett långt arbetsliv med stark arbetsgemenskap hamna utanför gemenskapen vid pensionering. Ensamhet kan leda till både sämre välmående fysiskt och psykiskt.

Med andra ord kan samhället uppnå stora vinster genom att tillsammans arbeta för att skapa meningsfulla aktiviteter för seniorer. Det skapar möjligheter för en stor grupp seniorer att känna sig behövda, bekräftade vilket leder till bättre hälsa och positiva ringar på vattnet.

Såhär arbetar vi

Kultur för seniorer - kultur för hälsa arbetar i nätverksform vilket ger möjlighet till samarbete över gränser. Verksamheten strävar efter en helhetssyn på samhällets aktörer. Under arbetets gång skapas fler och nya samarbetsformer mellan olika grupper i kommunen utifrån behov. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om att förändra invanda arbetssätt och tankemönster för att skapa förståelse och delaktighet.

Genom verksamheten så uppmärksammas seniorfrågorna i större grad, både medialt och politiskt. Det skapar även en ökad uppmärksamhet för volontärverksamhet och på så viss ger den högre status.

Umeå-modellen

Nordmalings kommun arbetar efter Umeå-modellen. Sedan starten år 2000 har Umeå bedrivit en uppskattad och uppmärksammad verksamhet. Arbetssättet kan sammanfattas i sju punkter:

 1. Samverkan/nätverk mellan aktörer
  Kommun, kulturinstitutioner, religiösa samfund, studieförbund, föreningsliv, näringsliv och enskilda personer.
 2. Förståelse
  Förståelse för att om en verksamhet ska kunna växa bör den vara väl förankrad hos politiker och chefer.
 3. Nytänkande hos både personal och arrangörer
  Det ska vara en självklarhet att arrangera aktiviteter på platser och tider som är attraktiva för samhällets seniorer.
 4. Gemensam syn på de ekonomiska förutsättningarna
  Ju fler som är med och hjälper till ekonomiskt, desto billigare blir det för var och en och desto större blir utbudet.
 5. Volontärinsatser är viktiga
 6. Ett informellt arbetssätt
  Många kreativa möten, annorlunda arenor, vilda idéer och okonventionella lösningar. Med några goda exempel kommer man långt. Med flera hundra goda exempel kommer man ännu längre.
 7. En drivande verksamhetsledare

Vill du vara med?

Vill du vara med och göra livet lättare och roligare för en stor grupp människor? Kontakta då personerna nedan för mer information.

Vi söker volontärer!

Länk till information om volontärskap

Dokument

Boken om Kultur för seniorer - Umeåmodellen (pdf)

Kontakt

Eleanor Bodel
Telefon: 070-255 09 79
E-post: Eleanor.bodel@nordmaling.se

Lillemor Berggren
E-post: lillemor.berggren@nordmaling.se

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef