SWU-Gateway

Lyssna

Projekt SWU är ett turismutvecklingsprojekt, som omfattar de fem kommunerna väster och sydväst om Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Åsele, med Nordmaling som projektägare.

 

 

SouthWest Umeå - true nature and culture tourism arena

Projekt SWU är ett turismutvecklingsprojekt, som omfattar de fem kommunerna väster och sydväst om Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Åsele, med Nordmaling som projektägare. Området ingår tillsammans med ytterligare sju utvalda regioner i Tillväxtverkets stora, fyraåriga, nationella satsning ”Hållbar Produktutveckling inom natur och kulturturism”, HPU.

Projekt SWU, liksom hela den nationella HPU-satsningen, har tydlig fokus mot utveckling av nya exportstarka upplevelser och produkter inom natur- och kulturturism - i samklang med en hållbar destinationsutveckling.

SWU-området med sin växling mellan det bördiga kustlandskapet, rikedomen på älvar, viltrika skogar och med inslag av kultur, såväl samisk som annan, blev den enda utvalda destinationen norr om Dalarna – mycket på grund av de goda förutsättningarna men även tack vare SWU-projektets tydliga fokus mot just exportproduktutveckling.

Projektet involverar såväl mer erfarna besöksnäringsföretag som nystartade inom såväl boende och mat som inom aktiviteter och upplevelser, bland annat med insatser kring ledutveckling. En unik profil i projektet är att kommuner och destinationer redan från start engageras och medverkar i SWU-områdets samlade stärkande av attraktionsförmåga, tillväxt och produktutbud.

           

För mer information om projektet, kontakta gärna

Anna Winther
Projektledare
Telefon: 070-619 10 14
E-post: anna.winther@nordmaling.se

Kontaktperson: Anna Winther