Protokoll överförmyndarnämnd

Lyssna

Nordmalings kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionens kommuner.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör