Protokoll PA-nämnden

Lyssna

Nordmaling ingår i "Nämnden för drift och hantering av personaladministrativa system, Umeåregionen".

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör