Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella tillkännagivanden och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden samt föredragningslistor till kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsen, kallelser

2018

2018-01-29

2018-03-26

2018-05-07

2018-06-11

2018-08-27

2018-10-08

2018-11-05

2018-12-03

2017

2017-06-12

2017-08-28

2017-10-09

2017-11-27

2017-12-11

 

Kommunfullmäktige, tillkännagivanden samt möteshandlingar

2018

Tillkännagivande 2018-02-12(pdf)

Tillkännagivande 2018-04-14

Tillkännagivande 2018-06-18

Tillkännagivande 2018-09-09

Tillkännagivande 2018-10-22

Tillkännagivande 2018-11-05

Tillkännagivande 2018-12-17

 

2017

Kungörelse 2017-12-11 (pdf)

Kungörelse 2017-10-23 (pdf)

Kungörelse 2017-09-11 (pdf)

Kungörelse 2017-06-22 (pdf) 

Ärende 1 - 14

Ärende 15 - 32

Bilagor ärende 7, Taxor och avgifter 2018

Bilagor ärende 10, Fastställande av nytt vattenskyddsområde samt föreskrifter för Floxen vattenverk

 

 

Kontaktperson: Maria Syd