Protokoll kommunfullmäktige

Lyssna

Här kan du ta del av protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Protokoll från åren före 2012 finner du via länken längre ner på den här sidan.

Information om GDPR - Dataskyddsförordningen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller vid publicering av personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på internet men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

2018

2018-11-05 (pdf)

2018-10-22 (pdf)

2018-09-06 (pdf)

2018-06-18 (pdf)

2018-04-16

2018-02-12 (pdf)


2017

2017-12-11

2017-10-23

2017-09-11

2017-06-22

2017-04-10

2017-02-132016

2016-12-12

2016-10-24

KF 2016-09-05

KF 2016-06-16

KF 2016-04-11

KF 2016-02-22

2015

Kommunfullmäktige
KF 2015-12-14 justerat
2015-10-26
2015-09-07
2015-08-05 (extra)
2015-07-15 (extra)
2015-06-23
2015-04-13
2015-02-232014

Kommunfullmäktige
2014-02-24
2014-04-14
2014-06-23
2014-10-20
2014-11-03
2014-12-15


2013

Kommunfullmäktige
2013-02-25
2013-04-15
2013-05-15 extra
2013-06-13 extra
2013-06-24
2013-10-15

2013-11-06

2013-12-16

2012

Kommunfullmäktige
2012-11-26
2012-11-26 § 109
2012-10-01
2012-06-25
2012-04-16

2012-02-20

 

Tidigare protokoll                                                                      

Kommunfullmäktiges arkvierade protokoll

 

 

Kontaktperson: Maria Syd