Protokoll kommunstyrelsen

Lyssna

På denna sida hittar du protokoll från kommunstyrelsen samt äldre protokoll från kommunstyrelsens tidigare utskott arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och personalutskottet.

Information om GDPR - Dataskyddsförordningen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller vid publicering av personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på internet men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

2021

2021-09-06 (pdf)

2021-06-28 (pdf)

2021-06-07 (pdf)

2021-05-10 (pdf)

2021-04-12 (pdf)

2021-03-31 (pdf)

2021-03-22 (pdf)

2021-02-15 (pdf)

2021-02-01 (pdf)

2020

2020-12-14 (pdf)

2020-11-30 (pdf) omröstningsbilaga 1 omröstningsbilaga 2

2020-10-19 (pdf)

2020-09-28 (extrainsatt, pdf)

2020-09-14 (pdf)

2020-06-30 (extrainsatt, pdf)

2020-06-22 (extrainsatt, pdf)

2020-06-08 (pdf)
- Omröstningsbilaga 1
- Omröstningsbilaga 2
- Omröstningsbilaga 3

2020-05-04 (pdf)

2020-03-31 (extrainsatt, pdf)

2020-03-23 (pdf)
- omröstningsbilaga 1
- omröstningsbilaga 2
- omröstningsbilaga 3

2020-02-13 (pdf)

2020-02-03 (pdf)

 

2019

2019-12-09 (pdf)

2019-11-25 (pdf)

2019-10-14 (pdf)

2019-09-02 (pdf)

2019-06-24 (pdf)

2019-06-17 (pdf)

2019-05-13 (pdf)

2019-05-06 (pdf)

2019-04-08 (pdf)

2019-03-25 (pdf)

2019-01-28 (pdf)

 


2018

2018-12-17 (pdf)

2018-12-03 (pdf)

2018-11-05 (pdf)

2018-10-08 (pdf)

2018-08-27 (pdf)

2018-06-18 (pdf) (extra)

2018-06-11 (pdf)

2018-05-07 (pdf)

2018-03-26 (pdf)

2018-01-29 (pdf)

2018-01-29, § 24 (pdf)

 

2017

2017-12-11

2017-11-27

2017-10-09

2017-10-09 §§ 179-180

2017-08-28

2017-06-22, extra

2017-06-12

2017-05-08

2017-04-10

2017-03-20

2017-01-30

2016

2016-12-12

2016-11-28

2016-10-10

2016-08-29

2016-06-07

2016-05-09

2016-02-08

2016-03-29

2015

Kommunstyrelse

2015-12-14
2015-11-30
2015-10-12
2015-08-31
2015-07-22 (extra)
2015-07-03 (extra)
2015-06-15 (extra)
2015-06-08
2015-05-04
2015-03-30
2015-02-09

 

 

2014

Kommunstyrelsen Arbetsutskott
2014-02-10 2014-01-13
2014-03-31 2014-01-27
2014-05-12 2014-03-17
2014-06-09 2014-04-14
2014-08-25 2014-04-29
2014-09-08 2014-05-26
2014-10-06 2014-06-09
2014-11-03 2014-09-22
2014-12-01 2014-10-28
2014-12-15

2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen
2013-01-28 2013-02-11
2013-03-18 2013-04-02
2013-04-08 2013-05-13 § 60-61
2013-04-29 § 35 2013-05-13
2013-04-29 2013-06-10 § 77
2013-05-28 2013-06-10
2013-08-26 2013-07-01 extra
2013-09-30 2013-08-20 extra
2013-11-18 2013-09-09
2013-10-14 § 119
2013-10-14
2013-10-28
2013-11-11
2013-12-02

2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation. Nedanför finns länkar till tidigare politiska organ.

Kommunstyrelsens tidigare protokoll

Kommunstyrelsens personalutskotts tidigare protokoll

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts tidigare protokoll

Om du söker kontaktuppgifter till kommunstyrelsens politiker hittar du dem här:

Ledamöter kommunstyrelsen

Kontaktperson: Maria Syd