Protokoll sociala utskottet

Lyssna

Här kan du ta del av protokoll från sociala utskottets sammanträden. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation där bl.a. socialnämnden slopades.

Information om PuL- Personuppgiftslagen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a PuL - Personuppgiftslagen. PuL gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på internet men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

2018


2017

2017-12-12 (extrainsatt sociala utskott)

2017-11-14

2017-10-17 (extrainsatt sociala utskott)

2017-09-26

2017-08-15

2017-08-01 (extrainsatt sociala utskott)

2017-06-29 (extrainsatt sociala utskott)

2017-06-08 (extrainsatt sociala utskott)

2017-05-30

2017-04-27

2017-03-07

2017-01-17

 

2016

 

2016-12-13
2016-11-15
2016-09-27
2016-08-16
2016-05-24
2016-04-19
2016-03-15
2016-02-25
2016-01-26

2015

2015-01-27
2015-02-24
2015-03-17
2015-04-21
2015-05-19

2015-06-16

2015-08-18

2015-09-29

2015-10-20
2015-11-17
2015-12-15

 

2014

2014-11-18
2014-12-10 extra

 

Tidigare protokoll

Socialnämndens arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens arkiverade protokoll

Kontaktuppgifter

Ledamöter sociala utskottet

Kontaktperson: Maria Syd