Nordmalings resecentrum färdigprojekterat

Lyssna

Resecentrum är nu färdigprojekterat och här kan du se bilder på hur anläggningen kommer att se ut när den står färdig sommaren 2010.

 
Resecentrat blir en kombinerad anläggning som kommer att innehålla både järnvägsstation och busstation.
 
Det som just nu händer i byggprocessen är att upphandling av underentreprenörer för el/styr och VVS ska göras.
 
Redan nu under vintern 2008 sätter bygget av anläggningen igång på allvar när perrongen börjar byggas i februari. Huvudbyggnaden börjar man bygga i månadsskiftet april/maj. Enligt tidplanen ska hela anläggningen stå färdig i maj 2010.
 
Vem som ska vara operatör för anläggningen är inte klart utan upphandling av det kommer att ske i slutet av 2009.
 
Går allt enligt planerna för Botniabanan kan vi börja åka tåg till och från Nordmaling i augusti 2010. 
 
(Fågelperspektiv mot entrén)
 

(Fågelperspektiv översikt)
 
(Vy från spårområdet)
 
(Fågelperspektiv översikt)
 
(Vy från spårområdet)
 
(Entrén från gatunivå)
 
(Receptionen)