Uteservering

Lyssna

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Nordmalings kommun är dock remissinstans för beslutet.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Nordmalings kommun är dock remissistans vilket innebär att kommunen yttrar sig om förfråganutifrån framkomlighetsaspekt, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Nordmalings kommun.

Uteserveringar kan efter prövning tillåtas under hela året. Upplåten yta ska ha direkt anknytning till restaurangen. Avsteg från denna princip kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig. Generellt ska ytan inramas och minsta fria gångbanebredd ska vara 2 meter. I regel är uteserveringar bygglovspliktiga.

I ansökan ska du bland annat ange vilken yta det är.

Bygglov för anläggningen krävs.

Ansök i god tid


Minst tre månader i förväg rekommenderas.
 
Du hittar ansökan på Polisens hemsida: