Brandfarlig vara

Lyssna

Hantering av brandfarlig vara kräver med vissa undantag tillstånd. Det är räddningsstjänsten som handlägger ansökningarna och även gör tillsynen.

Brandfarliga varor är brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara. Om mängden av någon av dessa varor överskrider gränsen för tillståndsplikt, ska tillståndsprövningen avse all förekommande förvaring. Ofta är det kommersiella företag som behöver denna typ av tillstånd.

Undantag

Tillstånd behövs inte för

  • Förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3.
  • Hantering av enbart aerosoler.
  • Kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg.
  • Stadsgas om övertrycket är högst 1 bar. Dock behövs tillstånd för tillverkning om gasen framställs av brandfarlig vara.
  • Gas, som framställs eller erhålls som biprodukt i yrkesmässig verksamhet och används uteslutande i den egna verksamheten, har högst 1 bar övertryck.

Ansöka om tillstånd

För att ansöka om tillstånd för att få ha brandfarliga varor ska du fylla i vår ansökan i vårt blankettformulär under kategorin brandförsvar och säkerhet:

Länk till Nordmalings kommuns e-blankettarkivordmalings kommuns e-blankettarkivordmalings kommuns e-blankettarkiv

Kontakt

Om du har frågor kring tillståndet hittar du kontaktuppgifter nedan.

Tillsyn

I Nordmalings kommun ansvarar räddningstjänsten för tillsynen av de brandfarliga varor och tillsynen sker med olika intervall beroende på typ av brandfarlig vara. Räddningstjänsten kontaktar de som har tillstånd för brandfarliga varor för att boka tillsynstillfälle.

Kontaktperson: Curt Byström