Feriearbete för skolungdom 2020

Lyssna

Sista chansen att ansöka om feriearbete!

Kommunens ungdomar får genom feriearbetsplatserna möjlighet att få arbetslivserfarenhet. Du är inte automatiskt berättigad till en plats via kommunen men har möjlighet att söka. Hur Du gör för att söka och vilka som har möjlighet att söka beskrivs i denna information. Nordmalings kommun, Konstfrämjandet Västerbotten och Svenska Kyrkan samordnar ansökningar om ferieprao. Du kommer därför endast behöva lämna en ansökan för alla arbetsgivarna.

Vi kan i år tyvärr inte kan erbjuda några plaster inom vård och omsorg utan vad som erbjuds är Park- och underhållsarbete – Svenska kyrkan, lokalvård och Jobba som konstnär.
Vi har förlängt ansökningstiden tom 30 april.

Ansökningsblankett finns här.

Vem får söka?
Du som är född 2004 och är skriven (bosatt) i Nordmalings kommun. I de fall det finns ferieplatser kvar efter att fördelningen gjorts erbjuds ungdomar som är födda 2003 en plats.

Typ av uppdrag
Det finns platser inom  lokalvård, jobba som konstnär, parkarbete samt diverse underhållsarbete. Elever som valt gymnasieprogram med inriktning mot verksamhetsspecifika områden har förtur till dessa uppdrag.

Intyg
Dina föräldrar måste godkänna att du tar ett ferieuppdrag om du inte är myndig (under 18 år). Sjukdomar och handikapp som begränsar dina möjligheter försöker vi ta hänsyn till. Skicka gärna med ett intyg som bekräftar detta, t ex från din skolsköterska.

Perioder
Ferieperioden är uppdelad i fyra perioder om 14 dagar (10 uppdragsdagar). Om många önskar ferieplats under samma period finns det tyvärr inte platser för att tillmötesgå allas önskemål. Därför måste du vara beredd på att du kan komma att bli erbjuden ett ferieuppdrag under en annan period i stället.

Tider
Under två veckor ska du utföra uppdrag under 6 timmar/dag, på de flesta platserna är tiden kl 08.00-15.00 eller 09.00-16.00. Feriearbete inom Lokalvården innebär arbetstiderna 07.00-14.00. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller annan orsak kan inte arbetstiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”, detta gäller även helgdag som infaller under perioden (midsommarafton).

Information
En allmän information med obligatorisk närvaro kommer att hållas innan start, där Du får träffa arbetsledare och ansvariga från de ansvariga verksamheterna. Information om tid och plats lämnas i samband med att besked om plats skickas ut.

Platsfördelning
Vi försöker i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. Det kan även hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av dina önskemål.

Handledare
Under tiden du utför ditt ferieuppdrag har du en handledare. Det är handledaren du i första hand ska prata med om du har frågor som gäller ferieuppdraget. Några av handledarens
viktiga uppgifter är att ge råd och anvisningar för de arbetsmoment som är aktuella, och att ansvara för att dessa utförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Ersättning
61 kr/h samt semesterersättning 15.40 kr/h. Lönen betalas normalt ut den 27:e månaden efter att du jobbat klart.

Skatteavdrag
Om inkomsten inte överstiger 20 008 kronor under år 2020 (OBS! under hela året) ska du inte betala någon skatt. Din handledare har information och kan förklara vad du ska göra för att bli befriad från skatteavdrag.

Ansökningstid
Senast den 30/4 2020 ska ansökan ha inkommit till kommunen. I ansökan ska även särskilda önskemål eller allergier anges. I din ansökan ska även ett personligt brev bifogas där du berättar lite om dig själv och varför du
söker feriearbete hos Nordmalings kommun.

Ansökan lämnas eller skickas till
Nordmalings kommun, Kicki Törner, 914 81 Nordmaling

Besked om plats
Under maj månad kommer besked att skickas ut till alla som sökt ett ferieuppdrag. För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att du ska tacka ja eller nej inom fastställd tidsram vilken tydligt framkommer i beskedet.

OBS!
Fyll i Din ansökan noggrant med fullständiga namn, födelsedata med mera. Glöm inte att dina
föräldrar ska skriva under den om du är under 18 år.

Bifoga också ett personligt brev om dig själv där du beskriver vem du är och varför just du passar för jobbet du söker.
Om Du har några funderingar, kontakta:

Kicki Törner, Administratör Nordmalings kommun
christine.torner@nordmaling.se
073-840 21 77

Kontaktperson: Carola Sundström