Bredbandsavgifter och blanketter

Lyssna

Blanketter, avtal och vilkor för anslutning av bredband hittar du på denna sida.

Priser bredband via fiber

Priserna avser bastjänst inklusive moms. Du hittar fler villkor längst ned på sidan.

Nätavgift

Alla anslutningar avser 100 Mbit

Typ av avgift Avgift
Månadsavgift privatperson 200 kr
Månadsavgift företag 250 kr (200 kr + moms)
Månadsavgift företag PRO 500 kr eget vlan mot ISP (400 kr + moms)
Punkt till punkt hyrd eget vlan 1 000 kr (800 kr + moms)


Hyra av fiber inom tätort

Typ av avgift Avgift
Anslutningsavgift 12 500 kr
Hyreskostnad 5-årigt avtal 1,62 kr/meter
Hyreskostnad 3-årigt avtal 1,75 kr/meter


Utöver detta tillkommer kostnader för de tjänster som inte Nordmalings kommun håller.

Priser för anslutningar till Nordmalings kommuns bredbandsnät Prisma

Typ av avgift Avgift
Befintligt bredbandsnät
Överlåtelse av fastighetskontrakt, exempelvis husförsäljning
0 kr inom 0-3 månader
1000 kr inom 3–12 månader
2000 kr efter 12 månader 
Nyinträde efter uppsägning 2 000 kr

Priser inklusive moms

Avgift
Hyreslägenheter
Hyreslägenheter som har en fiberanslutning till bredbandsnätet kan aktivera den 2 000 kr
Flyttningsavgift om den nya lägenheten har fiberanslutning 500 kr
Fastigheter
Förtätning av bredbandsnätet utifrån redan befintligt stamnät. Max avstånd till närmast befintlig anslutningspunkt 500 m.  Kostnad för anslutning av fastighet 14 500 kr
Avstånd över 500 m offereras
Förläggningskostnader (grävning, nedläggning av kanalisation samt återställning) från befintlig anslutningpunkt till fastighet tillkommer. Nät inom fastigheten bekostas av fastighetsägaren.

Tilläggstjänster
Offereras

 

Blanketter

För att komma till blanketterna för ansökan om bredbandsanslutning, uppsägning, flyttning och överlåtelse besök blankettarkivet.

Allmänna avtalsvillkor hittar du nedan:

Allmänna avtalsvillkor bredbandsnätet

Kontaktperson: Tommy Oskarsson