Företagsnätverk

Lyssna

Om du vill ha kontakt med andra företagare i kommunen finns det ett par olika nätverk du kan vända dig till.

Företagsträffar

Nordmalings kommun har regelbunda nätverksträffar, så kallade företagsfrukostar i Nordmalings kommun. Du hittar mer under rubriken Företagsträffar.

Företagarnas riksförbund

Företagarna (Företagarnas riksförbund) är en landsomfattande organisation vars medlemmar antingen är företagare själva eller stöttar organisationens arbete. Företagarna har lokala föreningar på många orter, så också i Nordmaling.

Nordmalings Handel

Nordmalings handel är en organisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för landets handelsföretag. Även Svensk handel har en lokalförening i Nordmaling. Kontaktperson är Madelene Wedman, Nordmalings skor som nås på telefon 0930-10001.

Lantbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas riksförbund är ett förbund som driver lantbrukarföretagarnas frågor.

  

Kontaktperson: Conny Nordendahl