Repahuset

Lyssna

Repahuset i Nordmaling är en verksamhet inom sociala utskottets verksamhet som sköter olika typer av sysselsättningsinsatser. Här finns bland annat verksamhet för långtidsarbetslösa i åldern 25-65 år, de som drabbats av psykisk sjukdom samt daglig verksamhet för de som har insatser enligt LSS.

Träffpunkten

Träffpunkten är en social verksamhet för personer som har drabbats av psykisk sjukdom och behöver sysselsättning.

Repa

Repa är en verksamhet som sysselsätter personer i åldern 25-65 år som har varit långtidsarbetslösa. Bland annat gör man lastpallar till industrierna i Nordmalings kommun.

Repahusets loppis

I samma lokaler som Träffpunkten och Repa finns Repahusets egen loppis. Här säljs möbler, porslin, leksaker och mycket annat som människor skänker. Repahuset kan även hämta möbler och annat. Loppisen drivs av Träffpunktens deltagare och handledare.

Adress: Tallgatan 14

Snicken

Snicken är en så kallad daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som ingår i någon av de kretsar som har rätt till stöd genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet är ett bistånd som man ansöker om genom kommunens LSS-handläggare.

 

Kontaktperson: Carola Sundström