Bilda en förening

Lyssna

När flera människor gör någonting tillsammans kan man välja att starta en förening. Det är lätt, och kostar ingenting. Här kan du lära dig hur man gör.

En ideell förening består av sina medlemmar som har gått samman för ett visst ändamål. Det kan vara en idrottsförening, kulturförening, intresseorganisation eller något annat. För att räknas som ideell förening måste man uppfylla vissa krav:

  • Man får inte ha som mål att skapa ekonomiska vinster till medlemmar eller styrelse.
  • Man måste ha stadgar där det står om namn, syfte för föreningen och hur beslut fattas.
  • Man måste ha en styrelse.

Bilda en förening

I Sverige råder föreningsfrihet. Det innebär att alla kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna.
 
För att starta och komma igång med en ny förening kan det vara bra att få tips om hur man gör. Beroende på vilken typ av förening du vill starta kan det vara bra att inhämta råd från organisationer för föreningar.

Bilda en idrottsförening (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Bilda en bygdegårdsförening (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Registrera förening i föreningsregistret

För att en förening ska kunna ansöka om bidrag från kommunen krävs att föreningen är registrerad som bidragsberättigad.
 
Ansökan om registrering behandlas efter det att föreningen har inkommit med komplett ansökan på avsedd blankett. Blanketten hittar du direkt på webben i vårt blankettarkiv under Föreningsverksamhet

Nordmalings kommuns blankettarkiv (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Stöd, bidrag och stipendier

Under Stöd, bidrag och stipendier kan du läsa mer om vilka kategorier för föreningsbidrag som finns och hur du söker.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa