Aktivitetskort på nätet, ApN

Lyssna

Aktivitetskort på nätet - ApN - är en webbtjänst för föreningar som är berättigade till aktivitetsbidrag. Tjänsten låter föreningar på ett enkelt sätt logga in och rapportera in sina aktiviteter direkt på webben.

Vad är ApN?

Aktivitetskort på nätet (ApN) är en tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering.

ApN förenklar vardagen avsevärt för dig som är föreningsadministratör och det ger dig bättre säkerhet och betydligt enklare administration än tidigare.

Samtliga aktiviteter som din föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos kommunen. Nordmalings kommuns regelverk ligger i botten.
 
Som föreningsadministratör förenklar aktivitetskort på nätet din vardag avsevärt. Du kommer aldrig mer behöva göra en sammanställning, du får det ekonomiska utfallet med automatik som du kan följa dag för dag. Det enda du behöver göra är att godkänna närvarokorten vid bidragsperiodens slut.
 
Som föreningsledare lägger du endast upp dina deltagare en gång. Sedan kan du givetvis lägga till eller ta bort deltagare som slutar.

För föreningar betyder detta bättre säkerhet, enklare administration, mindre chans att man gör fel och snabbare utbetalning – för miljön betyder det än mer!

Kom igång med ApN

Om din förening inte har använt ApN tidigare, kontakta föreningshandläggare för hjälp. Kontaktuppgifter hittar du här nedan.

Om din förening använder ApN sedan tidigare kontakta din föreningsadministratör för att få användarnamn och lösenord.

Från och med 28 juni 2018 är det inte längre möjligt att använda kommuntiden för aktivitetsrapportering och all rapportering sker därför i ApN.

Stöd och support

Du hittar manualer för ApN på Umeå kommuns hemsida:

Länk till information om ApN (extern länk)

 

Du kan även kontakta supporten hos Umeå kommun:

Telefonnummer: 090-16 16 60 (tryck 2)

E-post: apn@umea.se

 

Kommunfilen kan du skicka till följande adress:

E-post: apn.filer@umea.se 

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa