Grafisk profil och logotyp

Lyssna

I Nordmalings kommun har vi en bestämd grafisk profil. Detta för att stärka vår identitet och ge kommunen en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare, samarbetspartners, massmedia samt andra intressenter.

Identifikation


För att alla ska uppfatta att det är Nordmalings kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Och, framför allt, man minns att det är Nordmalings kommun som är avsändare.

Trovärdighet

Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga.

Innehåll

Det är många befattningshavare inom Nordmalings kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver "uppfinna hjulet" på nytt varje gång en trycksak o dyl ska produceras.

Nordmalings kommunvapen

Nordmalings kommunvapen beskrivs som i blått fält en gädda av silver med fenor av guld mellan två bjälkvis genomgående kättingar av guld.

Gäddan kommer från ett sockensigill och kättingarna symboliserar Olofsfors bruk, där kättingar tillverkades.

Färgkoder

Kommunvapnets färger var ursprungligen blått, silver och guld med silver kan ersättas med grått och guld kan ersättas med gult. Huvudsakligen ska den blå färgen användas.

 

Grafisk manual

Riktlinjer för grafisk profil

 

EPS-logotyper

Klicka på bilden för en version att ladda ner.

Med vit yta

 

NOKU-Kommunvapen-Center-RGB.jpg                Normalings kommun logga liggande

 

EPS utan vit yta

Liggande Logga (länk öppnas i nytt fönster)

Stående Logga (länk öppnas i nytt fönster)

 

 

JPG-logotyper

Klicka på bilden för en version att ladda ner.

NOKU-Kommunvapen-Center-RGB.jpg    

Logotyp  

vapen-RGB.jpg 

 

Grafiskt element Tallbergbroarna

1. JPG tallbergsbroarna

 

2. jpg tallbergsbroarna

 

3. JPG grafiskt element tallbergsbroarna vågor

 

Tallbergbroarna EPS

Länk till grafiskt element tallbergsbroarna1 (öppnas i nytt fönster)

Länk till grafiskt element tallbergsbroarna2 (öppnas i nytt fönster)

Länk till grafiskt element tallbergsbroarna "vågor"  (öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör