Sociala medier

Lyssna

En av Nordmalings viktiga kanaler för kommunikation är så kallade sociala medier. Sociala medier är icke-köpta digitala dynamiska tvåvägskanaler för kommunikation mellan människor där information kan produceras, delas och kommenteras av nästan vem som helst.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör