Ställning just nu:
Jag kommer att besöka båda (35%)
Jag kommer endast att besöka höstmässan (0%)
Jag kommer endast att besöka höstmarknaden (40%)
Jag kommer inte att besöka någon av dem (20%)
Vet ej (5%)

0%

50%

100%

Totalt har 20 personer röstat.
Omröstningen startade 2016-09-27:16:00

Uppdatera