Ställning just nu:
Jag har gått på en julkonsert i år (7%)
Jag planerar att gå på en julkonsert i år (21%)
Jag planerar att gå på flera julkonserter i år (29%)
Jag planerar inte att delta i någon julkonsert i år (43%)

0%

50%

100%

Totalt har 14 personer röstat.
Omröstningen startade 2016-11-28:13:00

Uppdatera