Nordmalings kommun startar vård- och omsorgsutbildning

Lyssna

Under våren 2017 startar Nordmalings kommun tillsammans med MedLearn en vård- och omsorgsutbildning.

Nordmalings Kommun startar i samarbete med Medlearn en vård- och omsorgsutbildning.

Utbildningen är på heltid och pågår under tre terminer. Utbildningen omfattar 1600 gymnasiepoäng. I utbildningen ingår 3 praktikperioder. När du har gått färdigt utbildningen har du titeln undersköterska/vård- och omsorgspersonal.

För att kunna validera en del av utbildningen krävs minst ett års heltid eller två års halvtids dokumenterad erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.

Utbildningen startar måndag den 13 mars 2017.

Informationsträff

Tisdag den 10 januari 12.15 - 13.15 och onsdag den 11 januari 18.00 - 19.00 hålls två informationsträffar om utbildningen i Oasen.

Ansökningsdatum

Du kan ansöka under perioden 12 januari - 30 januari.

Behörighet

För att vara behörig ska du ha betyg från grundskolan. För sökande med annat modersmål än svenska krävs godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Ansökan

Länk till ansökningsblankett (pdf)

Skicka din ansökan till:

Maria Syd
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

eller

maria.syd@nordmaling.se

Kontakt

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta kommunchef Helen Sundström Hetta:

helen.sundstromhetta@nordmaling.se

Telefon: 0930-140 02