Viktigt att veta om snöröjning

Lyssna

Vintern är snarthär på allvar. Därmed finns en hel del att tänka på för dig som är fastighetsägare.

Snöröjning

Snöröjning kan ske med plogbil, väghyvel eller traktor. Vår leverantör plogar gång-, cykel- och genomfartsleder när visst snödjup uppnåtts. Inga utfarter öppnas.
 

Isrivning

När vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is river vi is på genomfartsvägar med väghyvel. Vid isrivning öppnar vi alla infarter.
 

Sandning

Vi sandar vid halka. Fastighetsägare kan vid halka hämta sand för privat bruk i hinkar för husbehov. I Nordmaling kan sand hämtas utanför Trafikverkets station. I Rundvik kan sand hämtas vid Folkets Hus i Rundvik.

Fastighetsägarens skyldigheter

Du som fastighetsägare får inte skotta snö från tomt, port eller tak ut på gatan eller på plogvall.

Du är även ansvarig för att markera (med pinnar/käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat vid tomtgränsen som är svårt att se vid höga snödjup.

Det är även fastigetsägarens ansvar att hålla bort kvistar eller annat som ligger mot exempelvis elledningar, gatlysen o.s.v.

Sopkärl

Sopkärl placeras i infart på 0,5 meters avstånd från gatans asfaltkant.
 

Skador vid snöröjning

Tyvärr händer det att t ex staket eller häckar skadas vid snöröjning. Skulle något sådant inträffa ska fastighetsägaren omgående anmäla skadan till Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0930-140 00.
 
Saker som är placerade utanför tomtgräns ersätts dock inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett att fungera som snöupplag.