Ställning just nu:
Ja (79%)
Nej (14%)
Vet ej (7%)

0%

50%

100%

Totalt har 14 personer röstat.
Omröstningen startade 2016-12-19:09:00

Uppdatera