Pressmeddelande: Nordmalings kommun bygger industrispåret i Rundvik

Lyssna

Våren 2017 startar arbetet med att bygga det så kallade stickspåret till Rundvik - ett industrispår med öppen godsterminal i Rundvik.

Våren 2017 startar arbetet med att bygga det så kallade stickspåret till Rundvik – ett industrispår med öppen godsterminal i Rundvik. Spåret har också en koppling till Botniabanan. Anläggningsarbetet och driftsättning förväntas pågå under tre år, från 2017 till och med hösten 2019.

Industrispåret i Rundvik har varit aktuellt tidigare – redan när Botniabanan byggdes. Exempelvis finns i Rundvik redan ett tredje spår med förberedda växlar just för detta ändamål.

- Det som äntligen fått projektet att lossna är dels nytt fokus på att uppföra en öppen terminal för alla typer av gods - från sågtimmer till containrar och pallar, både in och ut. Dessutom har vi fått en mycket bra respons från näringslivet, säger näringslivsutvecklare Conny Nordendahl.

Kommunen har tidigare genomfört studier av områdets potential och planmässiga förutsättningar. Den genomförda förstudien och ett antal genomförda företagsintervjuer visar att det finns ett stort behov av att bygga ett industrispår. I Rundvik finns ett väletablerat industriområde där bland annat SCA Timber AB och Masonite Beams AB verkar samt ett 20-tal andra industriföretag. Majoriteten av dessa är transport-/exportrelaterade och beroende av god infrastruktur.

- På sikt ser kommunen möjlighet till utökade väganslutningar och en utökning av hamnen i Rundvik vilket kan göra Nordmaling till ett attraktivt transportnav för industri och handel med både hamntrafik, lastbilstrafik och järnvägstrafik. Denna investering känns också mycket intressant för att höja attraktiviteten för utveckling av, och nyetableringar inom Industriområdet i Rundvik, säger kommunchef Helen Sundström Hetta.

- Det här är något som har diskuterats länge och det känns riktigt bra att det nu blir verklighet. Det här är ett sätt för oss att fortsätta skapa bra förutsättningar för näringslivet i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson.

Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga medfinansiärer är Region Västerbotten via Regionala transportplanen och Nordmalings kommun. Den framtida driften av terminalen kommer läggas på en extern driftsorganisation genom upphandling eller på en sammanslutning av företag som genom en förening eller motsvarande kan sköta godshanteringen och driften av terminalen.

Kontakt

Conny Nordendahl 
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0930-143 85
E-post: conny.nordendahl@nordmaling.se

Madelaine Jakobsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
Telefon: 070-2907401  
E-post: madelaine.jakobsson@nordmaling.se