Ställning just nu:
Ja (53%)
Nej (42%)
Vet ej (5%)

0%

50%

100%

Totalt har 19 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-02-02:16:00

Uppdatera