Nominera till Årets medarbetare/Årets arbetsgrupp och Årets chef

Lyssna

Nu är det daga att nominera till årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp. Du kan endast nominera de som har Nordmalings kommun som arbetsgivare.

Nu är det daga att nominera till årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp. Du kan endast nominera de som har Nordmalings kommun som arbetsgivare.

Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram och berätta om de goda insatser som anställda i Nordmalings kommun gör.

Dessa kan nominera till priset

Medborgare, medarbetare och chefer i Nordmalings kommun kan nominera. Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Så utser kommunen vinnarna

Bedömning och urval görs av en jury bestående av ett urval av personer från olika delar av organisationen. Gruppen ska uppnå konsensus.

Det får vinnarna

Vinnarna för årets medarbetare och chef får ett bidrag till kompetenshöjande insatser.

Så nominerar du till priset

 • Skriv en nominering på max 1 A4 utifrån respektive kriterier.
 • Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Din nominering är anonym
 • Nomineringen ska vara inkommen senast 26 mars via post, internpost eller e-post

Dessa kriterier gäller för årets medarbetare/årets arbetsgrupp

 • Skapar arbetsglädje
 • Skapar kvalitet i service och tjänster
 • Bidrar till ständiga förbättringar
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse
 • Har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god ambassadör för Nordmalings kommuns gemensamma värdegrund

Dessa kriterier gäller för årets chef

 • Vägleder sina medarbetare mot gemensamma mål
 • Skapar förutsättningar för att uppnå kvalitet i service och tjänster
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse
 • Har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god ambassadör för Nordmalings kommuns gemensamma värdegrund.


Vinnarna kommer att presenteras och priserna delas ut på kommunfullmäktige den 10 april samt kommer att presenteras på kommunens hemsida och intranät.

Sistadatum att nominera

Sista datum att nominera är 26 mars.

Kontakt

Märk ditt brev eller e-post med Nominering.

Josefine Larsson
E-post: josefine.larsson@nordmaling.se
Telefon: 0930-140 18