Ställning just nu:
Jag har både besökt fullmäktige och sett det på webben (50%)
Jag har besökt fullmäktige (0%)
Jag har bara sett fullmäktige på webben (19%)
Jag har varken besökt fullmäktige eller sett det på webben. (31%)

0%

50%

100%

Totalt har 16 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-04-04:14:00

Uppdatera