Ställning just nu:
Ja (62%)
Nej (29%)
Vet ej (10%)

0%

50%

100%

Totalt har 21 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-05-15:13:00

Uppdatera