Ställning just nu:
Ja, mycket bra tider! (31%)
Ja, men de kunde vara ännu bättre (27%)
Nej, det har jag inte sett (33%)
Jag bor inte i kommunen (9%)

0%

50%

100%

Totalt har 45 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-06-07:09:00

Uppdatera