Ställning just nu:
Ja (70%)
Nej (27%)
Vet ej (3%)

0%

50%

100%

Totalt har 33 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-08-28:15:00

Uppdatera