Ställning just nu:
Ja (75%)
Nej (22%)
Vet ej (2%)

0%

50%

100%

Totalt har 40 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-08-28:15:00

Uppdatera