Ställning just nu:
Ja (71%)
Nej (26%)
Vet ej (3%)

0%

50%

100%

Totalt har 35 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-08-28:15:00

Uppdatera