Nominera till Nordmalingsgalan

Lyssna

Vilket eller vilka företag tycker du har utmärkt sig under året som gått?
Din input är viktig!

Nordmalingsgalan går av stapeln 17 november.

Nytt för i år är att nomineringarna är öppna för medborgarna,

Juryn kommer att nominera tre företag per kategori. Vilket företag som vinner baseras dels på en omröstning som görs bland företagarna i kommunen samt på juryns bedömning.

Juryn består av Nordmalings kommun genom Johan Tenghed t.f kommunchef och Conny Nordendahl samt representant från Stiftelsen Navets styrelse samt Paula Quinones, verksamhetsansvarig.

Nominera dina favoriter genom att följa länken. Skicka in dina nomineringar senast 8 oktober!

Nomineringsformulär (extern länk)

 

Mer om kategorierna

 

SERVICE
Berömvärd insats inom SERVICE delas ut till ett företag som utmärkt sig särskilt genom att tillhandahålla god kundservice. Man kan t.ex ha en god tillgänglighet både på webben och fysiskt, och/eller utökat sitt utbud och tillfört kommunen något som inte tidigare fanns etc. Detta kan gälla alla företag som erbjuder såväl tjänster som produkter.

PRODUKTION
Berömvärd insats inom PRODUKTION delas ofta till ett industriföretag, men kan även vara ett företag inom t. ex lantbruk/jordbruk eller andra producerande företag som tillhandahåller en vara eller tjänst. Företaget utmärker sig för priset genom att t ex ha visat på extra bra tillväxt, har gjort stora investeringar för att utvecklas, eller expanderat på något vis.

KREATIVITET
Berömvärd insats inom KREATIVITET. Alla företagare är mer eller mindre kreativa, men här vill vi lyfta de som utmärker sig särskilt genom sitt kreativa tänk. Det kan t ex vara att man gjort något helt unikt eller vågat för att driva sitt företag framåt såsom att uppfinna något unikt, det kan även vara att man just verkar inom kreativa och kulturella näringar och har utmärkt sig i den arenan, eller att man gjort något okonventionellt och/eller normbrytande.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Detta pris är för företag som har ett uttalat miljöengagemang och/eller ett bra och konsekvent hållbarhetsarbete (socialt, ekonomiskt eller ekologiskt), inom alla branscher. Det kan t.ex vara att man satsat på en god arbetsmiljö för sina anställda, att man visar på ett stort engagemang för bygden på olika sätt, eller att man gjort en satsning som förbättrar invånarnas livsmiljö.

ÅRETS NORDMALINGS AMBASSADÖR
Delas ut till ett företag eller en företagare som genom sin verksamhet eller engagemang hjälpt till att sätta Nordmaling på kartan och stärkt vår ”varumärke”.