Varning klass 2 - Plötslig ishalka

Lyssna

SMHI har utfärdat klass 2 varning för Västerbottens kustland

Främst under tisdag eftermiddag och kväll risk för underkylt regn med plötslig ishalka som följd. Tänk över vad du själv kan göra för att minimera risker i trafiken.

Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV.

För att meddela trafikstörningar:
Trafikredaktionen Sveriges radio P4 Telefonnummer: 020-999 444
www.sverigesradio.se/sida/trafiken

Uppdateringar om vädret sker löpande på SMHI:s sida, se länk: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=033,page=wpt-warning-alla