Ställning just nu:
Ja ofta (21%)
Ja ibland (25%)
Nej aldrig (54%)

0%

50%

100%

Totalt har 56 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-02-05:16:00

Uppdatera