Ställning just nu:
Ja ofta (15%)
Ja ibland (27%)
Nej aldrig (58%)

0%

50%

100%

Totalt har 52 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-02-05:16:00

Uppdatera