Ställning just nu:
Ja den är härlig (88%)
Nej den är blöt och slaskig (12%)
Vet ej (0%)

0%

50%

100%

Totalt har 69 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-03-23:12:00

Uppdatera