Risk för skador på damm i Agnäs, Bjurholm

Lyssna

Höga flöden av vatten i Öreälven orsakar problem vid kraftdammen i Agnäs, Bjurholms kommun.

 Det finns risk för skador på dammen. Vattnet kan komma att rinna över krönet på dammen och vid sidan om dammen. Dammägaren Skellefteå kraft bedömer att situationen är under kontroll och ett eventuellt dammbrott bedöms inte skada byggnader eller egendom i området.
SMHI bedömer att vattnet kan fortsätta stiga i Öreälven.

SMHI – aktuella varningar
Krisinformation.se om vårfloden

Skellefteå kraft
Skekraft.se

Kontaktperson: Lars Kinnunen