Eldningsförbud i Umeåregionen tills vidare

Lyssna

Det råder helt eldningsförbud från 11 juli och tills vidare i Umeå regionen.

På grund av torra markförhållanden har Umeåregionens brandförsvar samt räddningstjänst i bl.a. Nordmalings, Vännäs och Bjurholms kommun beslutat att det råder helt eldningsförbud från 29 maj och tills vidare i skog och mark. Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs, Nordmaling och Bjurholms kommuner


Beslutet omfattar eldning med öppen låga samt arbeten som kan ge upphov till gnistbildning. Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningsställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård.

Beslut från Umeåregionens brandförsvar

Läs mer på: https://www.vk.se/2417371/eldningsforbud-i-umearegionen