Pressmeddelande: Årets medarbetare/arbetsgrupp och årets chef 2018

Lyssna

På måndagens kommunfullmäktige i Nordmaling den 18 juni delades pris ut till årets chef och årets och årets medarbetare/arbetsgrupp. Utmärkelserna är ett sätt att visa uppskattning för de anställdas arbete.

Måndag den 18 juni delades pris ut till årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp. Det är det tredje året som utmärkelserna delas ut. Anställda och medborgare har under våren 2018 kunnat nominera till utmärkelserna. En jurygrupp har sedan gått igenom alla nomineringar och kommit fram till ett gemensamt beslut. Totalt kom 7 nomineringar in i de båda kategorierna.

 

Årets pristagare
Årets arbetsgrupp 2018 blev Artediskolans personal. Personal representerades av Nina Edlund och Sigrid Ottoson vilka utöver blommor och diplom tog emot 25 000 kronor ämnade för kompetenshöjande insatser. Motiveringen:

Med uppdraget i centrum finns en stark kultur av att dela med sig – både av lyckanden och misslyckanden, kunskap, lektionsupplägg, praktisk hjälp och goda råd. Genom det goda arbetsklimatet, gemenskapen och engagemanget har personalen inte bara skapat en god arbetsmiljö utan även goda förutsättningar för eleverna.


Årets chef 2018 blev Marita Rinendal, enhetschef på Strandholmen. Årets chef får en prissumma på 10 000 kronor för att köpa utbildning eller kompetenshöjande insatser. Motiveringen:
För ett starkt visionärt ledarskap, med en stark drivkraft som gör det möjligt för varje enskild anställd att växa i sin yrkesroll. Ett föredömligt ledarskap.

 

Lista på nominerade
Chefer
• Marita Rinendal, enhetschef Strandholmen
• Kristina Kalén, kultur- och fritidschef
• Cecilia Berggren, enhetschef Tallbacken
Anställda
• Christina Näslund, samhällsbyggnad
• Lillemor Berggren, Strandholmen
Arbetsgrupper
• Artediskolan
• Lokalvården


Madelene Blom

Kommunikatör
Telefon: 0930-140 18
E-post: medelene.blom@nordmaling.se


 Länk till pressmeddelande