Information till markägare i Tallberg och Högbränna

Lyssna

Räddningsledaren meddelar att räddningsinsatsen formellt är avslutad fr.om. söndag den 22/7 kl 13.00.

Efterbevakning sker genom markägarnas försorg och ansvar t.o.m. söndag den 29/7 kl 13.00.Foto: SveaskogKontaktperson för efterbevakning:
Lena Johansson 070-663 27 47
Mats Berglund 070-656 00 91