Ställning just nu:
Ja (100%)
Nej (0%)
Vet ej (0%)

0%

50%

100%

Totalt har 31 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-07-25:08:00

Uppdatera