10 författare 10 konstverk

Lyssna

En utställning av konstföreningen Hörneforsgruppen, som tolkat dikter eller enstaka strofer ur böcker skrivna av författare med anknytning till Västerbotten.


Hörneforsgruppen 
Foto: Privat

Hörneforsgruppen är en konstförening som har funnits i mer än 30 år. Tillsammans ägnar de tio konstnärerna sig åt måleri i olika tekniker och annan konstnärlig verksamhet. De ordnar med jämna mellanrum utställningar.

Det aktuella temat för denna utställning är författare med anknytning till Västerbotten. Alla konstnärer har valt något från litteraturen som fångat intresse eller berört på något sätt för att sedan gestalta detta i konstnärliga uttryck.

Utställare
Eva Pettersson, Eva Thysell, Eva Granberg, Birgitta Forsberg, Mervi Sallinen, Britt-IngerEklund, Åsa Lindberg, Christina Brännström, Rauni Sallinen, Carina Andersson.

När: Utställningsperiod 3/9 - 21/9.
Var: Burspråket, Nordmalings bibliotek

Välkomna!