Ställning just nu:
Kommunens hemsida (97%)
Kommunens Facebook (0%)
Kommunens Twitter (0%)
Kommuninformation i Lokalbladet (3%)
Via telefon, sms m.m. (0%)
Via post (0%)
Annat (0%)

0%

50%

100%

Totalt har 37 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-09-06:15:00

Uppdatera